Thủ tục thanh toán

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi chấp nhận tiền mặt bằng VNĐ và USD, thẻ tín dụng Visa, MasterCard và Discover. 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất với chi phí hợp lý nhất cho bệnh nhân của mình, do đó, việc thanh toán sẽ vào thời điểm vừa cung cấp xong dịch vụ, trừ khi có thỏa thuận khác trước đó.

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến việc thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số +84(0)236.388 6588, +84(0)236.388 7588.