Chỉnh nha mắc cài

Tại IDC Danang, chúng tôi thực hiện chỉnh nha cho bệnh nhân bằng mắc cài (kim loại hoặc sứ) cho người lớn và trẻ em. Loại điều trị này đi từ cấp độ điều chỉnh ít răng đến cấp độ điều chỉnh cả hàm trên và hàm dưới.

Chúng tôi cũng thiết kế những khí cụ tiền chỉnh nha cho bệnh nhân đang trong độ tuổi mọc toàn bộ răng vĩnh viễn hay để khắc phục những thói quen không tốt làm dịch chuyển răng (như đẩy lưỡi, mút tay…)

Hãy đặt hẹn ngay với IDC Danang để được tư vấn chỉnh nha miễn phí.